Procedure

Wat is de inschrijf- en verhuurprocedure?

De verhuur van Haagse Houtzicht is nog niet gestart. Om op de hoogte te blijven van de start verhuur kunt u zich via de website https://haagsehoutzicht.nl/ onder het kopje ‘Belangstelling’ aanmelden. Wanneer de verhuur start, ontvangt u van ons een mail met verdere instructies over de inschrijfprocedure.

Kan ik huurtoeslag aanvragen?

De woningen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Moeten er inschrijf- of bemiddelingskosten worden betaald?

Men hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten/courtage. Vóór de oplevering van de woning dienen de eerste maand huur en de borg te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren.

Wat zijn de inkomensvoorwaarden om te huren?

Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het bruto maandinkomen (uit vast dienstverband exclusief toeslagen, tantièmes en vakantiegeld) minimaal 3,75 x de kale maandhuur dient te bedragen.

Onder bruto maandinkomen worden alle bronnen van inkomsten verstaan die voor particulieren als zodanig in de fiscale regelgeving worden aangemerkt, verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d. Onder vermogen worden alle vermogensbestanddelen verstaan die voor particulieren als zodanig in de fiscale regelgeving worden aangemerkt.

Voor tweeverdieners geldt het volgende: Het tweede inkomen kan voor 75% worden meegeteld.

Voor gepensioneerden geldt het volgende: Het inkomen dient minimaal 3,75 x de kale maandhuur te bedragen. Ook het tweede inkomen telt hierbij voor 75% mee.

Extra inkomen uit hoofde van overwerk wordt alleen meegeteld indien dit beroepsmatig is en een structureel onderdeel uitmaakt van het jaarinkomen.

Telt een uitkering mee als inkomen en mag deze meegenomen worden in de inkomensberekening?

Een uitkering wordt als inkomen meegenomen, mits het een uitkering voor langere periode betreft. Denk hierbij aan een WIA of Wajong uitkering. Indien dit het geval is ontvangen wij graag het volgende van u:

 • Toezeggingsbrief UWV in plaats van werkgeversverklaring
 • Kopie bankafschrift waarop storting uitkering zichtbaar is. Daarna zullen wij intern beoordelen of u voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

Mag ik ook huren als ik werk via een uitzendbureau?

Indien u minimaal beschikt over een fase B overeenkomst is het mogelijk om in aanmerking te komen.

Welke documenten moet ik met het inschrijfformulier aan te leveren (later toevoegen als de verhuur is gestart)?

 • Kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs en BSN-nummer en foto onherkenbaar gemaakt)
 • Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)
 • Verhuurdersverklaring/hypotheekhouders verklaring

Bent u in loondienst?

 • Drie salarisstroken
 • Werkgeversverklaring
 • Kopie bankafschrift waarop storting salaris zichtbaar is
 • Jaaropgave

Heeft u een uitkering?

 • Toezeggingsbrief UWV in plaats van werkgeversverklaring
 • Kopie bankafschrift waarop storting uitkering zichtbaar is
 • Jaaropgave

Bent u gepensioneerd/AOW-gerechtigd?

 • Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen
 • Kopie bankafschrift waarop storting van AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is

Bent u zelfstandig ondernemer?

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • Jaarcijfers van het afgelopen boekjaar (voorafgaand aan ondertekening huurovereenkomst) opgemaakt door accountant/administratiekantoor
 • Prognose van het aankomende/huidige boekjaar

En indien van toepassing:

 • Echtscheidingsconvenant
 • Overzicht eigen vermogen
 • In geval van verkoop van de huidige woning: de (voorlopige) koopakte + overzicht resterende hypotheek

In geval van aanhouden van huidige koopwoning: een overzicht van de hypotheeklasten van de afgelopen 6 maanden.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Nadat de verhuur is gestart worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat. Dit doen we aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van het dossier en finale credit-check.

Wat is de minimale huurtermijn?

U huurt de woning voor minimaal 1 jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen alleen per de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.

Is er parkeergelegenheid bij de woning?

Parkeerplaatsen zijn te huur in de parkeergarage onder het gebouw. Kosten € 95 per maand.

Is er naast de huurprijs nog sprake van de servicekosten

De servicekosten (voor onderhoud en schoonmaak algemene ruimten) bedragen € 35 voor een twee-kamerappartement en € 45 voor een drie-kamerappartement per maand.

Ontwikkeling & Realisatie

NL development

Makelaars

Frisia Makelaars
Javastraat 1a
2585 AA Den Haag
verhuur@frisiamakelaars.nl
frisiamakelaars.nl

Frisia Makelaars

 

Mares Makelaars
Parkweg 64
2271 Al Voorburg
info@maresmakelaars.nl
maresmakelaars.nl

Mares Makelaars